TIP: SDíLENí SEZNAMů úKOLů V MICROSOFT TO DO

Předpokladem je, že všichni tito uživatelé budou mít vlastní účty Microsoft.

Spusťte aplikaci Microsoft To Do, klikněte na možnost „Nový seznam“ v levé dolní části a tento nový seznam si pojmenujte. Aktivujte nový seznam, klikněte na tlačítko se symbolem postavičky osoby v hlavním okně a vyberte možnost „Vytvořit zvací odkaz“. Poté odkaz odešlete kliknutím na „Pozvat přes e-mail“. Odkaz však můžete také zkopírovat a předat jej jiným způsobem, např. prostřednictvím služby Microsoft Teams. Ať už budete postupovat jakkoli, příjemce by měl na odkaz kliknout a potvrdit tak připojení ke sdílenému seznamu.

Jako správce seznamu můžete osoby také odhlásit. Aktivujte příslušný seznam, vyberte symbol osoby a klikněte na „X“ vedle jména osoby, která má být odvolána. Pokud chcete sdílení tohoto seznamu ukončit, klikněte na tlačítko „Spravovat přístup“ v okně „Sdílet seznam“ a zde zvolte možnost „Přestat sdílet“.

V aplikaci Microsoft To Do z výbavy Windows můžete snadno sdílet seznamy úkolů s ostatními | Zdroj: Windows 11

2023-03-18T07:02:12Z dg43tfdfdgfd