TIP: JINý FORMáT PRO RůZNá ZAříZENí

Řada zařízení je dnes vybavena univerzálním sériovým portem. Můžete pak k nim připojit externí paměťová zařízení, tedy externí pevné disky a USB flash disky a přehrát na nich uložený obsah. To se ale z mnoha důvodů nemusí podařit.

Jednu z možných příčin je to, že externí úložiště je naformátováno na jiný systém souborů, než jaké zařízení podporuje. V tom případě si zálohujte všechna data z disku a přeformátujte ho na požadovaný systém, například na NTFS.

Pokud zařízení nepřečte voložený USB flash disk, často pomůže jiný formát. | Zdroj: screen Windows formátování.

Dalším problémem může být kapacita disku. Některá zařízení s USB konektorem podporují jen disky do určité kapacity. Většinou toto omezení najdete v manuálu. Další příčinou může být také nevhodný formát multimediálního souboru. Těch je celá řada a ne všechna musí být ze strany zařízení podporovány. Zjistěte si proto, jaký formát souboru zařízení umí a soubor do něj můžete převést.

Někdy se také stane, že externí disk není z portu dostatečně napájen, takže ho sice zařízení najde, ale nezobrazí jeho obsah. V takovém případě budete muset použít místo externího disku energeticky úspornější USB flash disk.

2023-03-18T15:47:36Z dg43tfdfdgfd