KDY MůžE MANžEL POžADOVAT VýžIVNé: SITUACí JE NěKOLIK

Byť nejde o tolik rozšířenou záležitost, jako například výživné na děti, manžel může mít nárok na výživné od druhého z páru. Výživné pak může požadovat také manžel při rozvodu pro dobu po ukončení manželství. Na tyto nároky se dnes podíváme.

Vyživovací povinnost a stejná životní úroveň

Manželé mají vůči sobě zákonnou vyživovací povinnost. Ta má být pak v takovém rozsahu, že manželé mají mít zásadně stejnou životní úroveň. Typicky se vyživovací povinnost plní každodenním a rutinním chování, zejména pakliže mezi manželi vzniká společná domácnost. Pokud je zde oddělená domácnost nebo prostě jeden z páru neplní vyživovací povinnost tím, že jeho příjmy jsou odděleny od příjmů druhého a druhému nepřispívá na životní úroveň a pokud je životní úroveň jednoho z manželů nižší než druhého, je zde problém, který lze řešit i soudně.

Když se obrátíte na soud

Druhý manžel, který se cítí být krácen na svém právu, se může s žalobou obrátit na soud. Tento druh výživného nelze přiznat zpětně, čím dříve tedy návrh podáte, tím vám dřív soud přizná alimenty. U soudu pak můžete navrhovat, aby druhému manželovi určil povinnost platit vám výživné, nejčastěji měsíčně. Kdyby manžel přesto neplnil svou povinnost, rozhodnutí je exekučním titulem a můžete jej tedy vymáhat prostřednictvím soudu nebo soudního exekutora.

Výživné na rozvedeného manžela

Soud může přiznat na návrh výživné i při rozvodu manželství, kdy bývalý manžel musí v době po rozvodu platit druhému výživné. Pokud je zde jeden z manželů, který způsobil rozpad manželství a pokud druhý manžel bude mít nižší životní úroveň, jejíž příčiny jsou právě v manželství, které se nyní vinou druhého rozpadá, soud může stanovit, že ještě tři roky po rozvodu bude muset manžel platit výživné bývalému manželovi nebo manželce.

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, https://dostupnyadvokat.cz/blog/vyzivne-na-manzelku, https://www.ak-vikova.cz/clanek/vyzivne-rozvedene-a-nerozvedene-nazelky-ci-manzela_19

Náhledové foto: Pixabay

The post Kdy může manžel požadovat výživné: Situací je několik first appeared on Epeníze.

2023-06-06T23:13:41Z dg43tfdfdgfd