NEJEN PřEDáVáNí PříBěHů A ROZVOJ SLOVNí ZáSOBY. ČTENí DěTEM POSILUJE VAZBU S RODIčEM

Naše babičky i maminky nám pravidelně před spaním četly knížky. Dnes v mnoha rodinách večerní čtení zcela chybí, případně je nahrazeno audioknížkami. Přitom čtení dětem s sebou přináší mnoho benefitů.

„Momenty kdy svým dětem čteme, jsou velmi intimní. Děti je mají rády natolik, že si je budou pamatovat ještě mnoho let,” říká terapeut Erik Matouš, který se věnuje především rodinným vztahům. Podle něj je čtení určitou formou přenosu informací a poselství obsažených v příbězích. „Ty dětem poskytují mnoho pozitivních podnětů, ale kontakt mezi rodičem a dítětem pouvažuji za ještě důležitější.”

Mohlo by se vám líbit

Číst půlročnímu dítěti? Ano!

Odborníci přitom doporučují, abyste dětem četli co nejdříve. „S dětmi jsme pochopitelně v těsném kontaktu již od narození, který se čtením posiluje. Proto si myslím, že číst dětem má smysl již přibližně od šesti měsíců,” myslí si terapeut.

Třebaže na popularitě stále více získávají audioknihy, podle Erika Matouše je lepší "živé" čtení rodičem – ovšem i poslech příběhů ve formě audioknihy může poskytovat vítaný způsob, jak dětem zpříjemnit čas před usnutím. Chybí tu však právě onen vítaný bezprostřední kontakt s rodičem.

Jaké příběhy a pohádky dětem číst? V podstatě všechny, ať už jsou od Boženy Němcové, Erbena nebo bratří Grimmů. „I tragické, smutné i strašidelné příběhy nesou svá poselství. Proto bych se jich nebál. Ale vždy bych se přizpůsoboval věku dítěte. Starší děti ocení například Julese Verna nebo Karla Maye," myslí si Erik Matouš.

Mohlo by se vám líbit

Hlavní přínosy čtení dětem:

Obohacení slovní zásoby

Knihy vaše děti seznámí se slovy, se kterými by se jinak nesetkaly. Dítě pak získává výhodu oproti ostatním dětem, má bohatší jazyk, lépe rozumí světu a dokáže se i lépe vyjádřit. Kromě bohatší slovní zásoby pomáhá čtení dítěti, aby pochopilo základní stavební kameny jazyka a lépe chápalo text s jeho souvislostmi. Vybavujete tak své dítě dovednostmi, ze kterých bude těžit celý život.

Rozvoj mozku

Podle mnoha výzkumů pravidelné čtení významně stimuluje vývoj mozku. Rozvíjí vývoj řeči i pozdější schopnost učit se. Čtením podporujeme vyvíjející se mozkové buňky. Děti se díky tomu stanou lepšími čtenáři, posluchači i řečníky.

Připravujete ho na školu

Pravidelné čtení dítěti zvyšuje jeho šance na celkový úspěch v životě. Děti, které mají potíže se čtením a porozuměním textu, více bojují s domácími úkoly. Nezapomínejme ani na podporu tvořivosti, zvídavosti a představivosti. Dítě si díky čtení umí lépe představit různé situace či chování. A skrze literární hrdiny se může leccos naučit o světě i o sobě. Učí se o hodnotách i lidských vlastnostech, učí se empatii.

Posilujete vzájemné pouto

Chvíle, kdy čtete dětem, jsou intimní, blízké a nezapomenutelné.

Budujete uklidňující rituál

Rituály mají na děti pozitivní a uklidňující vliv a tvoří příjemnou tečku za uplynulým dnem. Navíc pomáhají se spánkem.

Mohlo by se vám líbit

2023-05-25T06:29:33Z dg43tfdfdgfd