JAKý VLIV MAJí NA ODOLNOST DěTí JEJICH RODIčE?

Nejdříve je třeba si říct, že každý jsme od přírody jiný. Máme jiné nadání i psychickou výbavu. Základem je, abychom nejdříve respektovali svou vlastní přirozenost i přirozenost svého dítěte. Někdo si je od narození jistý sám sebou a odolný vůči stresu, jiný naopak nejistý a potřebuje naši pomoc. Terapeutky Kristiny Baudyšové jsme se zeptali, jak na to.

Ze strany rodiče existují možnosti, jak může ve svém dítěti podpořit to nejlepší, pomoci mu více si věřit a být odolný vůči negativním vnějším vlivům. Naše rodičovská mise má zásadní vliv na vnitřní jistotu naše potomka.

Začneme z druhé strany. Co nejvíce oslabuje dětskou sebejistotu?

Mezi nejsilnější vlivy zcela jistě patří direktivní kritika a časté upozorňování na nedostatky dítěte. U svých klientů, kteří byli v dětství často kritizováni, vídám, že jsou v dospělosti více nejistí. Strach je v jejich životě hodně přítomen. Mají potřebu ujišťovat se u svého okolí o správnosti svého jednání. Nevěří si. Jsou méně odolní vůči stresu než ti, kteří vyrostli ve zdravém prostředí, ve kterém byli podporováni rodiči.

Jak z pozice rodiče můžeme psychicky otužovat své dítě?

Vícekrát jsem slyšela názor, že děti to potřebují mít těžké. Obzvlášť ve škole je třeba jim pořádně naložit, jinak nebudou připravené do života. Nebudou odolné vůči krizi a těžkým situacím, které život přináší. Z pohledu terapeuta bych si s tím dovolila nesouhlasit. Emoční bolest z nás neudělá stabilního a odolného člověka. Naopak to, co nám v dětství dává pocit pevnosti a síly, je láska a respekt vůči nám. Přijetí a akceptace naší přirozenosti. Takový, jaký jsme. Podpora v tom, co děláme rádi. 

Mohlo by se vám líbit

Jak konkrétně? 

Pokud chceme připravit své dítě do života, tak aby obstálo a bylo odolné vůči krizím a těžkým situacím, nabídněme mu nejdříve co nejvíce lásky, pocitu bezpečí a akceptace jeho přirozenosti. Představte si, jaké by to bylo, kdyby vám vaši rodiče řekli: „přijímáme tě takového, jaký jsi“. A vy byste cítili každou buňkou své bytosti, že je to pravda. Že jste plně akceptovaní. Potom by se možná celý váš vnitřní vesmír zaplavil pocitem klidu. Tento pocit potřebují s námi zažívat i naše děti. 

Máme jako rodiče jiné požadavky na dcery a jiné na syny?

Ano. Velké cíle a očekávání jinak působí na chlapce a jinak na dívku. V dívce takový přístup může tvořit strach ze selhání a z pocitu, že svého rodiče zklame. Aby nezklamala, i ona má na sebe velké nároky, a to z ní dělá „železnou ženu“. V hloubi duše by ráda naplnila představy svých rodičů, obstála v jejich očích a cítila se milovaná. Čím více v dětství toho na dívku naložíme a snažíme se ji zocelit, tím více se ona vnitřně spojí s takzvaný principem „tažného koně“. Jak to potom vypadá? Má to v životě těžké. Má nastavenou příliš vysokou laťku co všechno musí zvládnout. Neumí si říct o pomoc. Celkově si věci musí vydřít. Pocit lehkosti a snadnosti nepatří do jejich prožitků. 

Jak silný vliv má na dceru její otec? Jak platné je rčení „tatínkova holčička“?

Pro dívčin pocit stability je důležitý otec. Protože právě z tohoto vztahu dívka čerpá pocit jistoty a sebevědomí. Důležitý je pocit, že se může kdykoliv o svého otce opřít. Schoulit se do jeho bezpečné náruče a on ji ochrání. Otec ji přijímá a bezvýhradně miluje takovou, jaká je. A ona může být jeho malou holčičkou. 

Mohlo by se vám líbit

Co kluci, jejich výchova a vztah matka - syn?

Vysoké cíle a výzvy patří do mužského světa. Je důležité, aby byly v chlapcově výchově přítomny. Často vídám mámy, které svého syna v těžkých situacích litují. Snaží se pomoci jak mohou. Zachraňují ho, ulehčují mu život. Z mého pohledu je lítost to nejhorší. Degraduje mužství. V takové chvíli bych jim řekla, nechte ho. Má to těžké? Nevadí. Náročné situace do mužského světa patří. On se je potřebuje naučit řešit. Získat zkušenost z toho, že je silný a zvládne cokoliv. Jednou z něho vyroste muž, který bude muset být oporou své ženě a dětem. Zabezpečit a ochránit svou rodinu. Jeho odolnost a síla se tvaruje už v dětském věku. Dejte mu důvěru, že to zvládne, podpořte ho. Tím mu pomůžete nejvíce. 

Pěstují se dnes ještě stále tzv. „mamahotely“?

Ano. Bohužel. Právě chlapce bych v rodinném hnízdečku příliš dlouho nedržela. Protože on se pod máminým křídlem a v bezpečí domova mužem nestane. Otec či jiný mužský kvalitní vzor je velmi důležitý pro tvoření mužství chlapce. Mužství nemůže chlapci předat matka. Ale jiný muž ano. Proto je důležité, aby máma ustoupila a přenechala mužskému světu svého syna. On se díky tomu stane mužem, který se bude umět v budoucnosti opřít sám o sebe i svoji sílu. Co vkládáme do našich dětí teď, to se v nich bude projevovat po zbytek jejich života. Investice lásky a podpory je celoživotní. Vrací se rodičům nejdříve v pubertě dítěte, tím, že má klidnější průběh, a potom po zbytek života. Věřím, že laskavost a podpora svého dítěte je ta nejvýhodnější investice, kterou můžeme v tomto životě udělat. 

Kristina Baudyšová je terapeutka, která pomáhá lidem navrátit pocit klidu a rovnováhy do jejich života. Více o její práci najdete na www.kristinabaudysova.cz.

Mohlo by se vám líbit

2023-05-24T07:29:21Z dg43tfdfdgfd